picture

 

Anugerah Pengurusan Pelanggan (APP) Tahun 2016


                                                       

                                 

Majlis Daerah Subis telah menerima Anugerah Pengurusan Pelanggan (APP) Kategori Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun 2016.