Perutusan Setiausaha

 

Perutusan Setiausaha


 

 

PERUTUSAN SETIAUSAHA  

Salam Sejahtera dan Salam Sarawakku Sayang

‘Walking Extra Miles’.

Selamat datang ke laman web Majlis Daerah Subis. Pembangunan laman web Majlis Daerah Subis ini adalah salah satu usaha pihak kita dalam mendekatkan diri dengan rakyat secara atas talian internet. 

Ianya juga bertepatan dengan saranan kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan dan penyebaran maklumat yang berkualiti serta efisien kepada rakyat melalui aplikasi ICT yang kian canggih. Laman web Majlis Daerah Subis ini yang berketerangan kendiri mengenai latar belakang organisasi, visi dan misi, peranan dan fungsi, skop perkhidmatan dan pencapaian Majlis Daerah Subis melalui paparan dalam alam maya siber ini akan memudahkan pelanggan berurusan dari semasa ke semasa di hujung jari di mana  sahaja mereka berada. Adalah menjadi harapan pihak kita agar dengan adanya laman web ini akan memudahkan juga pelanggan untuk berurusan dengan kita dan mendapatkan maklumat secara atas talian. 

"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"

"AN HONOUR TO SERVE"

 

Sekian,terima kasih.

 

Grace Joy Dapit, 

Setiausaha, 

Majlis Daerah Subis.