picture

Announcement

 

Pengauditan Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) 2023

Posted on 01 Jan 2024
Pihak Jabatan Kerajaan Tempatan / Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan melaksanakan Pengauditan Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT)  2023 untuk Majlis Daerah Subis pada 23 Januari 2024 kelak. 

Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) merupakan sistem yang menilai tahap penyampaian perkhidmatan PBT di seluruh negara menerusi kaedah penggredan yang seragam.

Ia bertujuan meletakkan PBT pada tahap kedudukan yang sesuai mengikut ranking untuk meningkatkan kapasiti daya saing setiap PBT dengan bertujuan untuk memanfaatkan pihak berkuasa tempatan bagi menyediakan perkhidmatan berkualiti pada peringkat tempatan.