Polls
Announcements

EKSA

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

LATAR BELAKANG EKSA MAJLIS DAERAH SUBIS (MDS)

Seiring dengan usaha mentransformasi perkhidmatan awam, pemantapan pengurus persekitaran tempat kerja perlu dilaksanakan bagi meningkatkan imej dan profesionalisme organisasi. Pengurusan persekitaran tempat kerja yang lebih seragam dan sistematik melalui Program amalan 5S merupakan suatu pendekatan yang diterima dan dipraktikkan secara universal. Pelaksanaan Amalan 5S dapat membantu warga MDS merancang dan melaksanakan usaha menghasilkan persekitaran tempat kerja yang kondusif bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi menambahbaik amalan ini, pihak MAMPU telah membuat penjenamaan semula Amalan 5S kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) selaras dengan usaha melahirkan identiti tersendiri tanpa menggunakan nama 5S yang berasal dari Jepun iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketusu dan Shisuke.

EKSA adalah merupakan penjenamaan semula Amalan 5S yang telah digunapakai dalam sektor awam. Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambah baik disamping beberapa elemen baharu yang diperkenalkan.VISI, MISI & OBJEKTIF EKSA MAJLIS DAERAH SUBISSLOGAN EKSA MAJLIS DAERAH SUBIS

"Lebih Efektif, Lebih Mesra"