Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

online visitor Pelawat Di Talian 27
total visitor Jumlah Pelawat 1,497,791
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2017|2018|2019|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2019
    LAPORAN PENCAPAIAN DASAR & OBJEKTIF KUALITI
 
                           
MAJLIS DAERAH SUBIS
                           
Bil. Dasar & Objektif Kualiti Peratus Pencapaian (%)
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 "Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas penerimaan Borang F. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 100% jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan seratus peratus (100%) dalam tahun semasa. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan 100% dalam tahun semasa.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam temph sembilan puluh (90) hari bekerja.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Semua bil cukai taksiran dihantar tiga (3) bulan sebelum tarikh akhir pembayaran yang diwartakan.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100